“Μετασχηματίζοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση”

Προβολή Ημερολογίου

Παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Σταμέλου. Αίθουσα Β1-26, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. Κρήτης.