Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Απόφαση ΓΣ ΕΦΔ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, 9 Φεβρουαρίου 2024

  • από

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 9 Φεβρουαρίου 2024
https://www.soc.uoc.gr/efd/wordpress

Τα μέλη του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ομόφωνα αποφάσισαν
τα ακόλουθα:

1. Εκφράζουμε εκ νέου την πλήρη αντίθεσή μας στην παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος
και, ειδικότερα, στο περιεχόμενο του προσχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και
προβλέπει ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η ανώτατη εκπαίδευση οφείλει να είναι δημόσια
και δωρεάν προκειμένου να παρέχει ίσες ευκαιρίες σπουδών, να εξασφαλίζει την κοινωνική
κινητικότητα και να εγγυάται την ελεύθερη επιστημονική έρευνα, χωρίς τους περιορισμούς
οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε την
αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων ΑΕΙ και αντιστεκόμαστε στην εμπορευματοποίηση
της γνώσης και των πτυχίων.

2. Σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε προς διαβούλευση ο
Υπουργός Παιδείας για τα δημόσια και τα «μη κρατικά» πανεπιστήμια, θα εκφράσουμε
αναλυτικά τις απόψεις μας σε επόμενη ανακοίνωση.

3. Για τους παραπάνω λόγους, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και στηρίζουμε τον αγώνα των
φοιτητικών συλλόγων. Κατά την εβδομάδα 12-17 Φεβρουαρίου κηρύσσουμε αποχή από τα
διδακτικά μας καθήκοντα, συνεχίζοντας, παράλληλα, την άσκηση των ερευνητικών και
διοικητικών μας υποχρεώσεων.

4. Για την καλύτερη ανάδειξη των αιτημάτων της πανεπιστημιακής κοινότητας ο Ενιαίος Φορέας
Διδασκόντων προγραμματίζει εκδηλώσεις και συζητήσεις, τόσο στον χώρο του Πανεπιστημίου
Κρήτης, όσο και στην πόλη του Ρεθύμνου. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η ενημέρωση των
αυτοδιοικητικών αρχών, των τοπικών φορέων, και ολόκληρης της κοινωνίας του Ρεθύμνου για
τις δυσάρεστες επιπτώσεις του νομοσχεδίου σε κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο.

5. Καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να είναι ενεργά και αλληλέγγυα. Προς
αυτό, θα συντονίσουμε την κινητοποίησή μας με τις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, καθώς και με τους συλλόγους των άλλων πανεπιστημίων.

6. Τέλος, για τη συνέχιση των δράσεών μας, θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση την
επόμενη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου.