Πολιτική για τα Cookies

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (στοιχείο 30 του προοιμίου) τα cookies, εφόσον οδηγούν στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που επισκέπτεται μία ιστοσελίδα (είτε μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του προσώπου), αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και προστατεύονται από τον Κανονισμό. Για να είναι σύννομη η συλλογή τους και η επεξεργασία τους, θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κανόνες;

  • Να δίνεται η δυνατότητα του χρήστη να αποδέχεται ή να απορρίπτει τα cookies πριν τη συλλογή και επεξεργασία τους με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα για την πλοήγηση.
  • Να παρέχεται πλήρης, ακριβής και ειδική ενημέρωση για τα δεδομένα που κάθε cookie (και τα απολύτως απαραίτητα) συλλέγει και αφορά και τον σκοπό του με απλή γλώσσα πριν τη λήψη της συναίνεσης.
  • Να αρχειοθετείται η συγκατάθεση του κάθε χρήστη.
  • Να παρέχεται πρόσβαση στον ιστότοπο ακόμα και για τους χρήστες που δεν συμφωνούν στη χρήση των cookies (πλην των απολύτως απαραίτητων).
  • Να είναι εύκολη κάθε στιγμή η ανάκληση από τον χρήστη της συναίνεσής του, με τον ίδιο τρόπο που έδωσε τη συναίνεση στην αρχή.

Καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων που παράγονται κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (cookies)

Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών συλλέγει και αποθηκεύει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής cookies). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή την συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου, κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.

Σκοπός της πιο πάνω συλλογής των δεδομένων αυτών είναι η βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Νόμιμη βάση για την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεομένων.

Είδη cookies:

wp-settings-time-1
pll_language
wordpress_test_cookie
wp-settings-1
cookie_notice_accepted

Ο ιστότοπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς τη συλλογή των cookies, που επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής απόρριψης συλλογής και επεξεργασίας όλων των ειδών cookies πλην των απολύτως απαραίτητων για την περιήγησή σας στον ιστότοπο.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι αδύνατη η πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών χωρίς την χρήση των απολύτως απαραίτητων για τον σκοπό αυτό cookies. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η απενεργοποίηση ή μη αποδοχή συλλογής ορισμένων ειδών cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό της λειτουργίας του ιστότοπου.

Τα cookies θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ακολουθήσετε την ακόλουθη διαδικασία:

Ανάκληση συναίνεσης