Επιτροπές

Επιτροπή Διεπιστημονικών Σεμιναρίων
 • Κεσσόπουλος Αλέξανδρος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
 • Νικολαϊδης Ευάγγελος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Πετκανοπούλου Αικατερίνη, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Σκουλαρίκη Αθηνά, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Επιτροπή Διατμηματικών Μαθημάτων
 • Δαφερμάκης Εμμανουήλ, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Λαπατσιώρας Σπύρος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Παπαβλασσόπουλος Ευθύμιος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
 • Σερντεδάκις Δημήτριος-Νικόλαος, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Επιτροπή Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Παπαδάκης Νικόλαος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
 • Ζαμπετάκης Λεωνίδας, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Καρακιουλάφη Χριστίνα Αικατερίνη, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Νικολίτσα Δάφνη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Επιτροπή για τον κύκλο ομιλιών “Το πανεπιστήμιο στην κοινωνία”
 • Ζαββού Αλεξάνδρα-Ευαγγελία, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Καραδήμας Ευάγγελος, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Νικολίτσα Δάφνη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Παπαδάκης Νικόλαος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης