Ανοιχτές διαλέξεις (2008)

Πρώτος Κύκλος Ανοιχτών Διαλέξεων Προβληματισμού και Παρέμβασης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Δημαρχείο Ρεθύμνου

Με τη συµπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή άδραξε την ευκαιρία για να ενδυναμώσει τις σχέσεις της µε την πόλη του Ρεθύμνου και να συμβάλει στην πληροφόρηση και στον προβληματισμό των πολιτών. Προσεγγίστηκαν με πολύπλευρο τρόπο επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση µε κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα. Οι διαλέξεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών δημοτών που συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση.

Η επιτυχία των Διαλέξεων στηρίχθηκε στη συστηματική ενασχόληση του Κοσµήτορα της Σχολής κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, του Καθηγητή κ. Μηνά Σαµατά και όλων των συµµετεχόντων πανεπιστημιακών καθηγητών. Σημαντική βοήθεια προσέφερε ο Πρόεδρος του ∆ικτύου Εθελοντών του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μ. Καλλέργης. Θερμή υπήρξε η υποστήριξη του ∆ήµου και του Δημάρχου κ. Γιώργου Μαρινάκη.

Οι ομιλίες και εισηγήσεις εστίασαν στις διαπροσωπικές σχέσεις, την επικοινωνία, την οικονομία, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία, την παράδοση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ίδια τη ζωή. Στο τέλος του κύκλου, δημοσιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά.

Πρώτος Κύκλος Ανοιχτών Διαλέξεων (Ιανουάριος – Μάιος 2008)