Ομιλίες

Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

“Η πανδημία από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών” Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρώτος Κύκλος Ανοιχτών Διαλέξεων Προβληματισμού και Παρέμβασης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Δημαρχείο Ρεθύμνου

Πρώτος Κύκλος Ανοιχτών Διαλέξεων (Ιανουάριος – Μάιος 2008)