Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Μυλωνάκης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2014-2020)

Παπαϊωάννου Σκεύος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας (2010-2014)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος,  Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2006-2010)

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (2004-2006)

Λάβδας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (2002-2004)

Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (1997-2002)