Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνονται από Τμήματα της Σχολής

«Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί»

«Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

«Πολιτικό Σύστημα & Δημόσιες Πολιτικές»

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με επισπεύδον Τμήμα της ΣΚΕ

Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συμμετέχουν Τμήματα της ΣΚΕ

Δ.Π.Μ.Σ. «Εγκέφαλος και Νους»

Δ.Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»

Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοηθική»

Διακρατικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με επισπεύδον Τμήμα της ΣΚΕ

«Επιχειρηματική Οικονομική»