Διδάσκοντες Πανεπιστημίου Κρήτης (Μάιος-Ιούνιος 2019)
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Διεξήχθη υπό την επιστημονική εποπτεία του Μηνά Σαματά, τέως καθηγητή Τμήματος Κοινωνιολογίας ΠΚ και με υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον Περικλή Δράκο, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, υπό την αιγίδα του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών επιστημών, με την υποστήριξη της Μονάδας Ερευνών Αγοράς, Γνώμης και Επιχειρηματικότητας του ΠΚ και με την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων του διδακτικού προσωπικού του ΠΚ για θέματα προβλήματα και πολιτικές που αφορούν την εργασία του και γενικά την ποιότητα της ακαδημαϊκής του ζωής μέσα και έξω από την πανεπιστημιούπολη. Η έρευνα απευθύνθηκε ηλεκτρονικά προς όλους τους διδάσκοντες και όλες τις διδάσκουσες του ΠΚ σε όλες τις Σχολές και στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, όλων των βαθμίδων, δηλαδή στα μέλη ΔΕΠ και μη ΔΕΠ (με σύμβαση, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ).

α. ΕΚΘΕΣΗ EΡΕΥΝΑΣ

β. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ