Κανόνες ασφάλειας και υγείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Γενικές οδηγίες και απλοί κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε το έγγραφο