Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών επιστημών

Παρακαλούμε δείτε στον ακόλουθο πίνακα τα αποτελέσματα της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΚΕ  

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 1η.09.2021 έως 31η.08.2024. Απόφαση

Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 16 Ιουνίου 2021 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με το ν.4692/2020 (Α΄ 111) και σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν 9188/144/24.05.2021 [ΑΔΑ:6ΥΕΒ469Β7Γ-ΔΘΝ] σχετικής προκήρυξης των κοσμητορικών εκλογών. Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Απόφαση …

Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Διαβάστε Περισσότερα »

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Κοσμήτορα ΣΚΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄111) Προκήρυξη α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΣΜ.ΣΚΕ) β.yd_gia_ekloges_kosmitora_ΣΚΕ γ.gdpr_eklog_kosmitora_ΣΚΕ

Ανακοίνωση Πρυτανείας – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test)

Ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1866 (7/5/21) ΚΥΑ, και την 42η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (26/4/21), ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες: α. φοιτητές του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου της Ιατρικής Σχολής που παρακολουθούν κλινικές ασκήσεις, β. φοιτητές του τελευταίου έτους και …

Ανακοίνωση Πρυτανείας – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) Διαβάστε Περισσότερα »