Ανακοινώσεις

Περιοδικό ΤΡΙΤΩΝ, τεύχος 5

Εκδόθηκε το 5ο τεύχος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΤΡΙΤΩΝ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η θεματολογία του “Τρίτωνα” προσανατολίζεται εν γένει στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ειδικότερα, αλλά και στις επιστημονικές εξελίξεις, την επιστημονική ανάλυση επίκαιρων θεμάτων, την έρευνα και τον πολιτισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Εκπαίδευση: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αναπτύξει αποτελεσματικό μηχανισμό ενισχυτικής μάθησης για τους μη προνομιούχους μαθητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σχολείο άνισων ευκαιριών για μια καλή θέση στα ΑΕΙ

Ερευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης καταδεικνύει ότι η επιτυχία των παιδιών συσχετίζεται με το προφίλ της οικογένειας. Το οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των γονέων, αλλά και παράγοντες όπως ο γεωγραφικός χώρος κ.λπ., παίζουν ρόλο στις επιλογές και στις επιδόσεις των υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-8-2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Έμφυλη βία

Έντυπο για τη βία κατά των γυναικών. Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.). Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΟΔΗΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

“Μελέτες για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: προσεγγίσεις, προκλήσεις, εφαρμογές”

Εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος με τίτλο: “Μελέτες για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Προσεγγίσεις, προκλήσεις, εφαρμογές” που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Άνοιξη του 2021. Τα συγκεκριμένα διαδικτυακά σεμινάρια σχεδιάστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (Τμήμα Κοινωνιολογίας) και το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΚΕΚΑΠΕΡ).

Το βιβλίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας Τμήματος Ψυχολογίας

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω αρχείο που αφορά στο αποτέλεσμα της εκλογής για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ του Τμήματος Ψυχολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακήρυξη υποψηφίων για Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

Κατάρτιση οριστικού πίκανα για την ανάδειξη Διευθύντριας του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Δείτε το αρχείο:
Αποτελέσματα για Πρόεδρο

Ψήφισμα του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων ΣΚΕ

Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που συνεδρίασε στις 2 Ιουνίου 2022, εκδίδει ψήφισμα για το νέο σχέδιο νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ