Ανακοινώσεις

Αναβολή μαθημάτων λόγω σεισμού

Μετά από απόφαση της Πρυτανείας, τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης αναβάλλονται για σήμερα 12/10/2021, λόγω σεισμού. Αύριο, 13/10/2021, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά, εκτός απροόπτου.

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Ψυχολογίας

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω αρχείο που αφορά στην «Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». Πράξη συγκρότησης Ψυχολογίας

Συγκρότηση συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην «Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». πράξη συγκρότησης

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά την Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πράξη συνέλευσης

Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος με ετήσια θητεία στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) Πράξη ΕΔΙΠ

Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πράξη Συγκρότησης

Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη σύγκλητο και το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – ακ. Έτος 2021 – 2022

Παρακαλώ πολύ δείτε προς ενημέρωσή σας τη συνημμένη επιστολή η οποία αφορά στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 Εγγραφο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ εκπροσώπησης ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & Πρυτανικού Συμβουλίου_2021-2022