Η ποιότητα ζωής και τα προβλήματα διαβίωσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σημαντικά είναι τα ευρήματα διαδικτυακής έρευνας για το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των φοιτητών-φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο. Η διαδικτυακή αυτή έρευνα «φιλοξενήθηκε» στην ιστοσελίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών το χρονικό διάστημα από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ποιότητα ζωής και τα προβλήματα διαβίωσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Read More »