Ιούλιος 2022

Περιοδικό ΤΡΙΤΩΝ, τεύχος 5

Εκδόθηκε το 5ο τεύχος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΤΡΙΤΩΝ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η θεματολογία του “Τρίτωνα” προσανατολίζεται εν γένει στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ειδικότερα, αλλά και στις επιστημονικές εξελίξεις, την επιστημονική ανάλυση επίκαιρων θεμάτων, την έρευνα και τον πολιτισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Περιοδικό ΤΡΙΤΩΝ, τεύχος 5 Read More »

Εκπαίδευση: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αναπτύξει αποτελεσματικό μηχανισμό ενισχυτικής μάθησης για τους μη προνομιούχους μαθητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Εκπαίδευση: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων Read More »

Σχολείο άνισων ευκαιριών για μια καλή θέση στα ΑΕΙ

Ερευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης καταδεικνύει ότι η επιτυχία των παιδιών συσχετίζεται με το προφίλ της οικογένειας. Το οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των γονέων, αλλά και παράγοντες όπως ο γεωγραφικός χώρος κ.λπ., παίζουν ρόλο στις επιλογές και στις επιδόσεις των υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σχολείο άνισων ευκαιριών για μια καλή θέση στα ΑΕΙ Read More »

Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-8-2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ Read More »

Διάλογοι για το Πανεπιστήμιο (Μέρος 9)

“Διάλογοι στην πόλη… Διάλογοι για το Πανεπιστήμιο”. Κοινωνία, αγορά, θεσμοί και πανεπιστημιακή κοινότητα, μοιραζόμαστε ένα κοινό παρόν και μέλον. Συμβολή στην τόνωση της σχέσης μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ: ΜΕΡΟΣ 9

Διάλογοι για το Πανεπιστήμιο (Μέρος 9) Read More »