Εκδόσεις

Σύγχρονα Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Κοινωνιολογία Οικονομία Ψυχολογία

Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Νέστορος, Β. Πεσμαζόγλου, Μ. Σαματάς (Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ Γ. Δαρδανός, 2000)

Οι Κοινωνικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα. Επίμαχα θέματα και προκλήσεις

Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Δαφέρμος, Μ. Σαματάς, Μ. Κουκουριτάκης & Σ. Χιωτάκης (Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, 2011)

Η Κρήτη στον 21ο Αιώνα. Προβλήματα, προκλήσεις, προοπτικές

Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Σαματάς, Δ. Μυλωνάκης, Μ. Δαφέρμος & Ανδ. Καστελλάκης (Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, 2018)