Μαθήματα Φύλου

Μαθήματα Φύλου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ακαδημαϊκά έτη 2018/19-2021/22)

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΑΞΟΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΦΥΡΚ293 *Κοινωνιολογία των Φύλων/ Αλεξάνδρα Ζαββού, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΦΥΛΚ325 Οι Σχέσεις των Φύλων στην Κοινωνική Ιστορία/Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΡΓΚ371 Εργασία και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες Μορφές Διάκρισης/ Χριστίνα Καρακιουλάφη, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
ΙΣΤΚ 383 *Κοινωνική Ιστορία της Γυμναστικής και των Σπορ: Έθνος, Τάξη, Φύλο/Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
KMMK390 Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Φύλου και των ΜΜΕ/ Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΜΜΚ397 *Έγκλημα και Φύλα/Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΥΔΚ393 Κοινωνιολογία του Δικαίου και Φύλα/ Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΒΕΠ14 *Φύλο, Ανισότητες, Εξουσία/ Αλεξάνδρα Ζαββού, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΑΙΣ611 Ιστορίες του Σεξ στην Αρχαιότητα/Κώστας Βλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΒΙΣ600 Ζητήματα Φύλου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα/ Δημήτρης Κυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΝΕΦΦ 270 Γυναικεία Ποίηση / Αναστασία Νάτσινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΝΕΦΦ288 Η Πηνελόπη στον Κόσμο του Φεμινισμού. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, 1968 – σήμερα /Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΜΝΕΦ 045 Το Φεμινιστικό Κύμα και η Αξιολόγηση του Αρχαίου Μύθου στη Λογοτεχνία/Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΚΔΓ501 Ανθρωπολογία του Φύλου/ Φωτεινή Ρεράκη (ακαδημαϊκή εμπειρία)
ΦΒ034.4 Martha Nussbaum: Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΦΓ392.1 Γυναίκες Φιλόσοφοι/Μαρία Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΒ234.4 Φεμινισμός/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΚΠΓ035 *Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης – Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος-20ός αιώνας)/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΒ335.1 Άμβλωση και Ηθική/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΦΒ034.4 Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Β34 Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΓΑ196 Φεμινισμός/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Β18 *Φεμινισμός και Πολιτική/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΙΣΤΚ120 *Κοινωνική Ιστορία/Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΙΣΤΚ120-ΕΡΓ *Εργαστήριο Κοινωνικής Ιστορίας/Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΙΣΤΚ386 Η Ελληνική Κοινωνία του Μεσοπολέμου/Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΑΠΚ206 *Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός/Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΟΛ325 Ειδικά Θέματα: Κοινωνικές Όψεις της Κρίσης στην Ελλάδα/Μαρία Κούση, Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΒΥΠ01 Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις/ Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΑΚΔΠ491 *Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα/Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
Ψ3509 *Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας/Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ψ3624 Εξαρτήσεις και Ειδικοί Πληθυσμοί/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ
Ψ3707 Θεραπευτικές Κοινότητες/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ
Ψ2604 Ψυχολογία των Εξαρτήσεων/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΕΠΑ103 *Προσχολική Παιδαγωγική/Μαρία Αμπαρτζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΕΠΑ111 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης /Ελευθερία Αργυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΠΑ134 *Αρχές Ηγεσίας στην Εκπαίδευση /Ελευθερία Αργυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΠΑ136 Συγκριτική Παιδαγωγική και Δικαιώματα του Παιδιού/Ευανθία Συνώδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΠΤΕ121 *Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική/Ευανθία Συνώδη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΕΠΑ327 Διαφυλικές Σχέσεις και Διαδικασίες Ηθικής Ανάπτυξης και Αγωγής/Μάριος Πουρκός, Καθηγητής
ΕΠΑ 334 Γλωσσικός Κώδικας και Κοινωνική Διαστρωμάτωση/Μαρίνα Τζακώστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΕΠΑ 206 *Διδακτική Μεθοδολογία των Κοινωνικών Σπουδών/ Βασίλειος Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΒΜΑ102 *Σύγχρονα Θέματα Συστημικής και Σωματοκεντρικής-Βιωματικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαιδαγωγικής/Μάριος Πουρκός, Καθηγητής
ΤΧΕ214 *Κοινωνικό Φύλο, Τέχνη και Εκπαίδευση /Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΝΕΦΦ103 *Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας/Αναστασία Νάτσινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΝΕΦΦ271 Το Μυθιστόρημα Διαμόρφωσης /Αναστασία Νάτσινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ145 Κινηματογραφική Κωμωδία/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ100 *Ιστορία του Κινηματογράφου μέρος ΙΙ / Παναγιώτα Μήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ140 Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Κινήματα ΙΙ/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΕΛΦ341 Τα Ελληνικά Κινηματογραφικά Είδη/ Παναγιώτα Μήνη (σεμ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΕΛΦ360 Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Κινηματογράφου/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΜΚΝΦ013 Θεωρία του Κνηματογράφου και Μεταπολεμική Θεωρία Κινηματογράφου/Παναγιώτα Μήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακά Μαθήματα
ΚΠΑ033 Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο Αιώνα/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΚΠΑ030 * Ιστορία της Εκπαίδευσης /Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Γ24 Πολιτισμικές Ταυτότητες και Εκπαίδευση/Τηλέμαχος Ιατρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια, Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σημείωση: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διδαχθούν τα μαθήματα στον τίτλο των οποίων σημειώνεται αστερίσκος (*).