Προκηρύξεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Ανακήρυξη υποψηφίων για Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Ψυχολογίας

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνιολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας

Διαπιστωτική πράξη για μη κατάθεση υποψηφιοτήτων

Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Ψυχολογίας