Προκηρύξεις

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτη

Προκήρυξη εκλογών Προέδρου

Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ σε Τμήματα της Σχολής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά”

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο “Αστική Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Ανισότητες και Αποκλεισμοί”
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο “Αστεακή Ανθρωπολογία”

Τμήμα Ψυχολογίας

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Φυσιολογία της Συμπεριφοράς”

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Πολιτική Μεταβολή και Πολιτική Ηγεσία”

Προκήρυξη Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Ψυχολογίας

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:

Α) ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Β) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Γ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Δ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης