Προκηρύξεις

Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπηση φοιτητών σε Συνελεύσεις Τμημάτων

Υποψηφιότητες για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

Προκήρυξη για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Ανακήρυξη υποψηφίων για Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Ψυχολογίας

Αποτελέσματα εκλογών για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνιολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας