«Βρισκόμαστε όλοι στο στόχαστρο της ψηφιακής παρακολούθησης»

Μια συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή Κοινωνιολογίας Μηνά Σαματά με αφορμή την έκδοση του συλλογικού τόμου προς τιμήν του «Η νέα ψηφιακή παρακολούθηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υποψηφιότητες για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’ 114).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή/της αναπληρώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Περιοδικό ΤΡΙΤΩΝ, τεύχος 5

Εκδόθηκε το 5ο τεύχος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΤΡΙΤΩΝ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η θεματολογία του “Τρίτωνα” προσανατολίζεται εν γένει στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ειδικότερα, αλλά και στις επιστημονικές εξελίξεις, την επιστημονική ανάλυση επίκαιρων θεμάτων, την έρευνα και τον πολιτισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Εκπαίδευση: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αναπτύξει αποτελεσματικό μηχανισμό ενισχυτικής μάθησης για τους μη προνομιούχους μαθητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σχολείο άνισων ευκαιριών για μια καλή θέση στα ΑΕΙ

Ερευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης καταδεικνύει ότι η επιτυχία των παιδιών συσχετίζεται με το προφίλ της οικογένειας. Το οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των γονέων, αλλά και παράγοντες όπως ο γεωγραφικός χώρος κ.λπ., παίζουν ρόλο στις επιλογές και στις επιδόσεις των υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-8-2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διάλογοι για το Πανεπιστήμιο (Μέρος 9)

“Διάλογοι στην πόλη… Διάλογοι για το Πανεπιστήμιο”. Κοινωνία, αγορά, θεσμοί και πανεπιστημιακή κοινότητα, μοιραζόμαστε ένα κοινό παρόν και μέλον. Συμβολή στην τόνωση της σχέσης μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ: ΜΕΡΟΣ 9

Έμφυλη βία

Έντυπο για τη βία κατά των γυναικών. Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.). Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΟΔΗΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ