Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη φιλοξενίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη φιλοξενίας Read More »

Διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας

«Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του αναπληρωτή τους, για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου τους στη Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας Read More »

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Ψυχολογίας

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος – ν. 4957/2022 (Α΄141)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Ψυχολογίας Read More »

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή Εργαστηρίου Η/Υ ΣΚΕ

Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την ανακήρυξη υποψήφιου για τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή Εργαστηρίου Η/Υ ΣΚΕ Read More »

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Read More »

Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Read More »

Προκήρυξη Εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή του, ν. 4957/2022 (Α΄141).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη Εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας Read More »

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Read More »

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Read More »

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Read More »