Προκηρύξεις

Διαπιστωτική πράξη για μη κατάθεση υποψηφιοτήτων

Διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Ψυχολογίας

Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄/114) όπως ισχύει τροποποιούμενο με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄/111).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄/114) όπως ισχύει τροποποιούμενο με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄/111).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας

Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄/114) όπως ισχύει τροποποιούμενο με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄/111).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας

Το IΔPYMA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ προκηρύσσει, για τριακοστή πρώτη φορά φέτος, το Bραβείο Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού για Eξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία. Tο βραβείο είναι ετήσιο εις μνήμην του Bασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού. 

Διαβάστε την Προκήρυξη

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψυχολογίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 έως 31.08.2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2022 έως 31.08.2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.9.2022 έως 31.08.2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ