Πολιτικές απόψεις και πολιτική συμμετοχή νέων φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης: Ηλεκτρονική Έρευνα 2009-2010
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Δημοσιεύτηκε στο Σκλιάς Π. (επιμέλεια) 2011. Ανάπτυξη, Ηγεσία, Κοινωνία: Τιμητικός Τόμος ξια τον καθηγητή Κλεομέμη Κουτσούκη, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Σελ. 535-552.

Στόχος της έρευνας «Πολιτικές Απόψεις και την Πολιτική Συμμετοχή Νέων Φοιτητών» ήταν η καταγραφή των πολιτικών απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων των πρωτοετών κυρίως φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποτελείται από τα Τμήματα. Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας και Πολιτικής Επιστήμης. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας Μηνάς Σαματάς και την στατιστική επεξεργασία και γραφική απεικόνιση έκανε ο Περικλής Δράκος, μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, και απευθυνόταν στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής , καλώντας τους να απαντήσουν ανώνυμα, στο αναρτημένο για δύο χρόνια 2009-2010 ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 40 ερωτήσεις. Από τους 700 περίπου πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που εισάγονται στη Σχολή κάθε ακαδημαϊκό έτος στην έρευνα απάντησαν επαρκώς συνολικά 384 φοιτητές δηλαδή περίπου το 54,2% των πρωτοετών της Σχολής. Από το σύνολο αυτό, 202 ήταν γυναίκες και 147 άνδρες , δηλαδή 52,6% και 38,3%, αντίστοιχα, ενώ 35 δεν προσδιόρισαν το φύλο τους. Σε αρκετές ερωτήσεις, επειδή μάλλον θεωρήθηκαν αδιάκριτες, δεν απάντησε ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο έφτασε και το 50% όσων επαρκώς συμμετείχαν. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι τα ποσοστά των απαντήσεων ήταν επαρκή και τα ευρήματα της έρευνας αντανακλούν τις πολιτικές απόψεις ενός σημαντικού τμήματος των νέων φοιτητών της Σχολής μας.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ