Γραμματεία Σχολής

Καλογεράκη Ελένη, Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλέφωνο: 28310-77406

E-mail: e.kalogeraki at uoc.gr & secrsocial at uoc.gr

Βανταράκης Ευάγγελος, Γραμματέας Κοσμητείας

Τηλέφωνο: 28310-77860

E-mail: v.vadarakis at uoc.gr & secrsocial at uoc.gr