Διδακτορικές Σπουδές

Τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών προσφέρουν τη δυνατότητα σε εξαιρετικούς/ές υποψήφιους/ες να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα του Τμήματος που σας ενδιαφέρει:

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης