Ομότιμοι Καθηγητές

Τμήμα Κοινωνιολογίας

  1. Παπαϊωάννου Σκεύος (2016)
  2. Παπαγεωργίου Παναγιώτα (2020)
  3. Σαματάς Μηνάς (2020)

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  1. Λεκάκης Ιωσήφ (2014)

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

  1. Χιωτάκης Στυλιανός (2015)