Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Παπαϊωάννου Ευγενία (Διδασκαλία αγγλικών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Email: j.papaioannou at uoc.gr

Χαβρεδάκη Ειρήνη (Διδασκαλία αγγλικών – Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Email: irenehavredaki at gmail.com

Χειλά Μαρίνα (Διδασκαλία αγγλικών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)

Email: marinahila1 at gmail.com