Προπτυχιακές Σπουδές

Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, προσφέρονται 4 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών από τα αντίστοιχα Τμήματα.

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα και στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα).

Όλα τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής οργανώνονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες των Τμημάτων που σας ενδιαφέρουν:

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης