Τηλεδιασκέψεις

Η τηλεδιάσκεψη παρέχει τη δυνατότητα της σύγχρονης (σε πραγματικό χρόνο) επικοινωνίας μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνει την ανταλλαγή βίντεο, ήχου και δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνία όπως αυτή γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους. Η ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι άριστη και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης είναι παρόμοιες με την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία. Επίσης, διασφαλίζεται η ασφάλεια της επικοινωνίας, ενώ η τηλεδιάσκεψη υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καθόλη τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) διαθέτει τρεις αίθουσες τηλεδιάσκεψης:

Αίθουσα Συνεδριάσεων Α3-1 – Τμήμα Κοινωνιολογίας

Αίθουσα Μπουρμπάκη – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αίθουσα Χουρδάκη – Τμήμα Ψυχολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των αιθουσών τηλεδιάσκεψης της Σχολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: teleconf at soc.uoc.gr

Υπεύθυνος Τεχνικός Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης: Γιάννης Μαρεντάκης, Τηλ: 2831077429