Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροφορικής

Υπεύθυνος Λειτουργίας: Γεώργιος Παναγής, Κοσμήτορας Σχολής

Τεχνική Υποστήριξη:

Σακελλαρίδης Δημήτριος, ΕΤΕΠ

Μαρεντάκης Ιωάννης, Τεχνικός Εργαστηρίου ΣΚΕ

Το Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροφορικής (Δι.Ε.Στα.Π.) βρίσκεται στο χώρο του Εμπορικού Κέντρου και διαθέτει 2 εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με συρόμενο χώρισμα στη μέση. Η κάθε πλευρά είναι χωρητικότητας 30 υπολογιστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενιαίος χώρος.

Το Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροφορικής (Δι.Ε.Στα.Π.) έχει ως στόχο:

  • Να καλύπτει τις ανάγκες όλης της Σχολής για τη διδασκαλία μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστές.
  • Να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές της Σχολής να υλοποιούν εργασίες που χρειάζονται τη χρήση Η/Υ.
  • Να παρέχει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα εξοικείωσης με τους Η/Υ.
  • Να συνδράμει τους φοιτητές στην έρευνά τους.
  • Να επιτρέπει στους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες του διαδικτύου.
  • Να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της Σχολής πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου