Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διευθύντρια:  Μαργαρίτα Τζίνιους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα με Αριθμό 144 (ΦΕΚ αρ. 146 Α/14-6-1999). Βρίσκεται στο κτήριο της Κοσμητείας της Σχολής και διαθέτει 2 εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, μία στο ισόγειο και μία στον όροφο του κτηρίου. Είναι χωρητικότητας 14 και 26 υπολογιστών αντίστοιχα. Η λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από το προσωπικό της Σχολής καθώς και από εθελοντές φοιτητές.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής έχει ως στόχο:

  • Να καλύπτει τις ανάγκες όλης της Σχολής για τη διδασκαλία μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστές.
  • Να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές της Σχολής να υλοποιούν εργασίες που χρειάζονται τη χρήση Η/Υ.
  • Να παρέχει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα εξοικείωσης με τους Η/Υ.
  • Να συνδράμει τους φοιτητές στην έρευνά τους.
  • Να επιτρέπει στους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες του διαδικτύου.
  • Να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της Σχολής πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου