Κοσμητεία

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23:

Κοσμήτορας: Παναγής Γεώργιος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας: Τσιώλης Γεώργιος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Σταματόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης: Γεωργαντάς Ηλίας, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας: Κοκκινάκη Θεανώ, Καθηγήτρια