Κοσμητεία

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:

Κοσμήτορας: Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας: Γεώργιος Τσιώλης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Γεώργιος Σταματόπουλος, Αν. Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης: Γεωργαντάς Ηλίας, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας: Γιακουμάκη Στέλλα