Διατμηματικά Μαθήματα Σχολής

Εαρινό Εξάμηνο 

Απασχόληση, οργάνωση της εργασίας και εργασιακές σχέσεις: μια διεπιστημονική προσέγγιση

Διδάσκοντες:

Β. Αρανίτου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,

Λ. Ζαμπετάκης, Τμήμα Ψυχολογίας,

Χ. Καρακιουλάφη, Τμήμα Κοινωνιολογίας,

Δ. Νικολίτσα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Χειμερινό Εξάμηνο

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Διδάσκων:

Σ. Τζωτζές , Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΣΚΕ

Εαρινό Εξάμηνο 

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Διδάσκων:

Σ. Τζωτζές , Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΣΚΕ

Χειμερινό Εξάμηνο

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Διδάσκων:

Σ. Τζωτζές , Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΣΚΕ

Εαρινό Εξάμηνο 

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Διδάσκων:

Σ. Τζωτζές , Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΣΚΕ

Σύγχρονα ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Πολιτικής

Διδάσκοντες:

Σ. Λαπατσιώρας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ε. Παπαβλασόπουλος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Εαρινό Εξάμηνο 

Σύγχρονα ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Πολιτικής

Διδάσκοντες:

Σ. Λαπατσιώρας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ε. Παπαβλασόπουλος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προπαγάνδα

Διδάσκοντες:

Α. Σκουλαρίκη, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Γ. Καραγιάννης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Χειμερινό Εξάμηνο 

Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις

Διδάσκοντες:

Β. Αρανίτου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,

Χ. Καρακιουλάφη, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Εαρινό Εξάμηνο 

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Διδάσκοντες:

Δ. Μυλωνάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Α. Μουζακίτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Μ. Δαφέρμος, Τμήμα Ψυχολογίας