Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων: Ηλεκτρονική Έρευνα: Επιφυλάξεις και παρατηρήσεις για τις σχετικές αντιλήψεις των φοιτητών–τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα προσωπικά τους δεδομένα (2009-2011)
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Η αρχική έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 με αναφορά στην 28η Ιανουαρίου, παγκόσμια ημέρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων έως το τέλος Μαΐου 2009, μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης). Στις 40 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας απάντησαν ηλεκτρονικά και ανώνυμα συνολικά και πλήρως 178 φοιτητές ( και εξ αυτών 57% φοιτήτριες και 43% φοιτητές) κυρίως από τις σχολές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ρεθύμνου.

Από το φθινοπωρινό εξάμηνο 2009 έως και το Δεκέμβριο του 2011 στο πλαίσιο του μαθήματος μας «Κοινωνιολογία της Ιδιωτικότητας και Παρακολούθησης», η διεξαγωγή της έρευνας ανανεωνόταν για δύο χρόνια με την ηλεκτρονική και ανώνυμη συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου από περίπου 120 κατά μέσο όρο εγγραφέντων φοιτητών και φοιτητριών του μαθήματος. Ο μέσος αυτός όρος των απαντήσεων ο οποίος διαμορφώθηκε από δύο επακόλουθες έρευνες από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας οι οποίοι είχαν σχέση με το μάθημα, δεν διαφέρει σημαντικά από τα ευρήματα της αρχικής μας έρευνας που απαντήθηκε από ένα ευρύτερο πληθυσμό φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ευρήματα της εκάστοτε ανώνυμης ηλεκτρονικής έρευνας παρουσιαζόταν και γινόταν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στο μάθημα, με αποτέλεσμα να έχουμε συλλέξει αρκετά ποιοτικά δεδομένα για τα συγκεκριμένα θέματα της έρευνας. Στα ποιοτικά αυτά δεδομένα υπήρξαν διαφοροποιήσεις με βάση το κριτήριο της παρακολούθησης του μαθήματος αλλά και της πολιτικοποίησης των φοιτητών -τριών που συμμετείχαν στις συζητήσεις των θεμάτων της έρευνας.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ