Οικονομική Κρίση: Στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών & φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης: Διαδικτυακή Έρευνα 2012
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή, των απόψεων, στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κυρίως της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ), ως προς τα θέματα της οικονομικής κρίσης στη σημερινή Ελλάδα. Η έρευνα όπως δηλώθηκε και στη προμετωπίδα του ερωτηματολογίου διεξήχθη στο πλαίσιο του μαθήματος «Πολιτική Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας από τον διδάσκοντα και επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας καθηγητή Πολιτικής Κοινωνιολογίας Μηνά Σαματά. Τη στατιστική επεξεργασία και γραφική απεικόνιση έκανε ο Περικλής Δράκος, μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ηλεκτρονική αυτή έρευνα απευθυνόταν κατ’ αρχήν στους φοιτητές και φοιτήτριες της ΣΚΕ, αλλά και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καλώντας τους να απαντήσουν ανώνυμα, στο αναρτημένο κατά την τρίμηνη περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2012 ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 15 θεματικές ενότητες και 22 θεματικές ερωτήσεις (βλέπε Παράρτημα Β). Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 186 συνολικά φοιτητές, στη μέγιστη πλειοφηφία τους προπτυχιακοί (96%), γι’ αυτό και δεν αναφερόμαστε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πλήρως όμως απάντησαν 163, εκ των οποίων 112 γυναίκες (68,7%) και 51 άνδρες (31,3%), ποσοστά φύλου τα οποία θεωρούμε αντιπροσωπευτικά του φοιτητικού μας πληθυσμού στις πανεπιστημιακές σχολές του Ρεθύμνου, ο οποίος στην μεγάλη πλειοψηφία του αποτελείται από γυναίκες. Οι απαντήσεις των φοιτητών συγκριτικά με αυτές των φοιτητριών γενικά δεν διαφέρουν και η αναφορά μας στο φύλο γίνεται μόνο όπου κρίνουμε τη διαφορά σημαντική.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ