Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι η προαγωγή της αλληλογνωριμίας, του διαλόγου και της συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών της Σχολής όσο και ευρύτερα, στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Βασικός στοιχείο είναι η διεπιστημονικότητα. Αυτή καλλιεργείται είτε με την προσέγγιση γνωστικών πεδίων που είναι καθεαυτά διεπιστημονικά είτε με κύκλους εισηγήσεων πάνω σε ένα θέμα ή ζήτημα ιδωμένο από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.

Διδάσκουσες και διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες, παρουσιάζουν εισηγήσεις και συζητούν θέματα που άπτονται των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων αλλά και ζητήματα της επικαιρότητας που συνιστούν προκλήσεις για τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης συμμετέχουν προσκεκλημένοι ερευνητής και προσκεκλημένες ερευνήτριες από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Την εισήγηση κάθε ομιλητή/ομιλήτριας ακολουθεί κριτικός σχολιασμός από άλλη ή άλλον συνάδελφο που έχει ερευνητικό έργο συναφές με το αντικείμενο της εισήγησης.

Οι εισηγήσεις μαζί με τον σχολιασμό δεν υπερβαίνουν τη μία ώρα. Θέτουν προβληματισμούς, ανοίγουν ερωτήματα, υποκινούν συζητήσεις και είναι σε λόγο προσιτό καθώς το Σεμινάριο απευθύνεται και σε ευρύτερο κοινό.

Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

Αθηνά Σκουλαρίκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Ιωάννης Καραγιάννης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)

Αικατερίνη Πετκανοπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας)