Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας επιταχύνεται θεαματικά ασκώντας σημαντικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, μέσα στο 2020 και το 2021, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2  και κατά την προσαρμογή της ανθρωπότητας στη νέα πραγματικότητα, η πρόοδος της τεχνολογίας υπήρξε επαναστατική και η ίδια διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία και την παραγωγή, τις κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές καθώς και πολλούς τομείς της ανθρώπινης δημιουργίας και την επιστήμη. Οι εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης και οι ηθικές επιπτώσεις αυτών απασχολούν όλο και περισσότερο τους επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές αρχές. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.10.2021) η τηλεκπαίδευση κατά τις συνθήκες της πανδημίας Covid-19 προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση, η τελευταία κατέστη σε πολλές περιπτώσεις δυσχερέστερη  ενώ αναδείχθηκαν οι προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ότι αφορά τις μαθησιακές ευκαιρίες. Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις που δημιουργούνται από την τεχνολογία απαιτούν ταχείες νομοθετικές εξελίξεις και γρήγορα αντανακλαστικά από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον ερευνητικό προσανατολισμό της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, κατά την οποία η κοινωνία βιώνει με φόβο το παρόν και σκέπτεται με αγωνία το μέλλον, τα πορίσματα των επιστημονικών μελετών δεν είναι φρόνιμο να συζητούνται μόνο μεταξύ των ειδικών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να προσεγγίσει με διεπιστημονικό τρόπο τις επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας στην κοινωνία και την επιστήμη. Οι σχετικές συζητήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν επιστήμονες τόσο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και από άλλα ανώτατα και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, διδακτικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και στο  ευρύτερο κοινό της κρητικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)

Θεανώ Κοκκινάκη (Τμήμα Ψυχολογίας)

Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Αθηνά Σκουλαρίκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα των Εισηγήσεων.