Τεχνικό Προσωπικό

Σακελλαρίδης Δημήτριος, ΕΤΕΠ

Τηλέφωνο: 28310-77863

E-mail: pclab at econ.soc.uoc.gr & dsakel at uoc.gr

Μαρεντάκης Ιωάννης, Τεχνικός Εργαστηρίου ΣΚΕ

Τηλέφωνο: 28310-77429

E-mail: pclab2 at econ.soc.uoc.gr  &  jmarentakis at uoc.gr