Προκήρυξη για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή/της αναπληρώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προκήρυξη για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας Read More »