Φοιτητικά

Ενίσχυση συμμετοχής φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021) ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται. …

Διάθεση SPSS για το διάστημα 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε η άδεια χρήσης του SPSS για το διάστημα 2021-2022.

Για την τρέχουσα περίοδο χρήσης είναι διαθέσιμοι κωδικοί για την έκδοση 28.

Για περισσότερες πληροφορίες και για οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα http://spss-license.admin.uoc.gr/ (η σελίδα είναι προσβάσιμη μόνο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου ή με χρήση VPN)

Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστημίου Κρήτης δημιούργησε, σε συνεργασία με την Φοιτητική Μέριμνα και το ΚΥΥΠΤΕ, μία ειδική ενότητα μέσα στην ιστοσελίδα www.visit.uoc.gr με θέμα: “Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης”.

Η ειδική αυτή ενότητα παρέχει σαφείς και πλήρεις οδηγίες στους νεοεισερχόμενους φοιτητές για τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα και έχει ήδη αναρτηθεί και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΚ.

Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη σύγκλητο και το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – ακ. Έτος 2021 – 2022

Παρακαλώ πολύ δείτε προς ενημέρωσή σας τη συνημμένη επιστολή η οποία αφορά στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Εγγραφο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ εκπροσώπησης ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & Πρυτανικού Συμβουλίου_2021-2022

 

Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε το αρχείο που αφορά την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών-υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Εκλογή Φοιτητών

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ GUESSS

H διεθνής έρευνα GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) διεξάγεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 50 χώρες και σε περισσότερα από 3000 Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο με τη βοήθεια της Ernst & Young και των  Πανεπιστημίων του St. Gallen  και της Βέρνης στην Ελβετία. Σκοπός της είναι να καταγραφούν οι προθέσεις των φοιτητών σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έρευνα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδάκτορες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους. Στην Ελλάδα πραγματοποιείται συστηματικά κάθε 2 χρόνια  από  το 2008 με ευθύνη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.guesssurvey.org).

Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε στην έρευνα προκειμένου να βοηθήσετε στην καταγραφή της στάσης των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: https://tinyurl.com/g21-greece

Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις (δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις). Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη.

H έρευνα φέτος πραγματοποιείται με ευγενική χορηγία της εταιρείας ISOMAT-παραγωγής   Δομικών, Χημικών Υλικών & Κονιαμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν από το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του Τμήματος ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από την ομάδα των ερευνητών.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!

 

Καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας