Αύγουστος 2021

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά την Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη συνέλευσης

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας Read More »

Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος με ετήσια θητεία στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

Πράξη ΕΔΙΠ

Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας Read More »

Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη Συγκρότησης

Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Read More »