Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη Συγκρότησης