Σεπτέμβριος 2022

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας

Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των χώρων του Π.Κ. υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας Read More »

«Βρισκόμαστε όλοι στο στόχαστρο της ψηφιακής παρακολούθησης»

Μια συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή Κοινωνιολογίας Μηνά Σαματά με αφορμή την έκδοση του συλλογικού τόμου προς τιμήν του «Η νέα ψηφιακή παρακολούθηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Βρισκόμαστε όλοι στο στόχαστρο της ψηφιακής παρακολούθησης» Read More »

Υποψηφιότητες για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’ 114).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Υποψηφιότητες για εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. Τμήματος Κοινωνιολογίας Read More »