Διάθεση SPSS για το διάστημα 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε η άδεια χρήσης του SPSS για το διάστημα 2021-2022.

Για την τρέχουσα περίοδο χρήσης είναι διαθέσιμοι κωδικοί για την έκδοση 28.

Για περισσότερες πληροφορίες και για οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα http://spss-license.admin.uoc.gr/ (η σελίδα είναι προσβάσιμη μόνο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου ή με χρήση VPN)