Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου που αφορά τον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament

ΔΤ_ΑΝΤ2023