Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστημίου Κρήτης δημιούργησε, σε συνεργασία με την Φοιτητική Μέριμνα και το ΚΥΥΠΤΕ, μία ειδική ενότητα μέσα στην ιστοσελίδα www.visit.uoc.gr με θέμα: “Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης”.

Η ειδική αυτή ενότητα παρέχει σαφείς και πλήρεις οδηγίες στους νεοεισερχόμενους φοιτητές για τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα και έχει ήδη αναρτηθεί και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΚ.