Ανακοινώσεις

Συγκρότηση συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην «Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

πράξη συγκρότησης

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά την Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη συνέλευσης

Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος με ετήσια θητεία στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

Πράξη ΕΔΙΠ

Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο που αφορά στην Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη Συγκρότησης

Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη σύγκλητο και το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – ακ. Έτος 2021 – 2022

Παρακαλώ πολύ δείτε προς ενημέρωσή σας τη συνημμένη επιστολή η οποία αφορά στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Εγγραφο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ εκπροσώπησης ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & Πρυτανικού Συμβουλίου_2021-2022

 

Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε το αρχείο που αφορά την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών-υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Εκλογή Φοιτητών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών επιστημών

Παρακαλούμε δείτε στον ακόλουθο πίνακα τα αποτελέσματα της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΚΕ