Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή Εργαστηρίου Η/Υ ΣΚΕ

Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την ανακήρυξη υποψήφιου για τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ