Λειτουργία ιατρείου

Προβολή Ημερολογίου
2021-11-19 09:30 - 13:00

Ο Γενικός Ιατρός θα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, ώρες 9:30-13:00.