Αναστοχασμοί για τη βία στους αθλητικούς χώρους και στην κοινωνία

Η βία στους αθλητικούς χώρους είναι σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, κρύβει πίσω της τη νεανική δυσφορία για τους κοινωνικούς θεσμούς, τον κόσμο της εργασίας και το σχολείο. Ο οπαδισμός λειτουργεί ως ένας χώρος όπου υφιστάμενες κοινωνικές εντάσεις και φασίζουσες συμπεριφορές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εκφραστούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ