Λειτουργία Ιατρείου

Προβολή Ημερολογίου

Για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης θα βρίσκεται Γενικός Ιατρός στο Ρέθυμνο τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, 9:30-13:00.