“Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθρώπινα δικαιώματα”

Προβολή Ημερολογίου

"Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθρώπινα δικαιώματα"

Στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου: "Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη"

Εισηγητές: Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Νίκος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Σχολιασμός: Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ