Η πανδημία από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η εμφάνιση και η ταχεία εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 αιφνιδίασε την ανθρωπότητα. Αρχικά, η πανδημία αντιμετωπίστηκε ως ένα φαινόμενο έκτακτο και προσωρινό, σύντομα όμως έμελλε να φανεί ότι οι επιπτώσεις του δεν θα διατάρασσαν απλώς, αλλά θα μετασχημάτιζαν πολλές από τις πτυχές της «κανονικότητας» των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περασμένη άνοιξη καταγράφεται, σε παγκόσμια κλίμακα, μια σειρά δομικών αλλαγών στην ανθρώπινη επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Συγχρόνως, δοκιμάζεται σοβαρά το δημόσιο αγαθό της υγείας, ιδίως για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας έχει αναγνωρισθεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον ερευνητικό προσανατολισμό της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ήδη από την περασμένη άνοιξη, οι διδάσκοντες, οι διδάσκουσες, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες της σχολής συμμετέχουν με πρωτότυπες εργασίες στη διεθνή επιστημονική συζήτηση, η οποία επιχειρεί να αποτυπώσει και να ερμηνεύσει τις επιπτώσεις της πανδημίας σε ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης ζωής.

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, κατά την οποία η κοινωνία βιώνει με φόβο το παρόν και σκέπτεται με αγωνία το μέλλον, τα πορίσματα των επιστημονικών μελετών δεν είναι φρόνιμο να συζητούνται μόνο μεταξύ των ειδικών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να προσεγγίσει με διεπιστημονικό τρόπο το φαινόμενο της πανδημίας. Οι σχετικές συζητήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν επιστήμονες τόσο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και από άλλα ανώτατα ιδρύματα της χώρας, δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, διδακτικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και στο  ευρύτερο κοινό της κρητικής κοινωνίας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα