Μια ισχυρή συμμαχία

«Το φως δεν μπορεί να μείνει κλειστό μέσα σε μία αίθουσα». Ένα νέο παράθυρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, από και προς την κοινωνία του Ρεθύμνου, έχει ανοίξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ