Πέμπτη Εισήγηση Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της ΣΚΕ

Πανδημική Κρίση και η Ελληνική Οικονομία

Εισηγητής: Γιώργος Αργείτης, Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Σχολιαστής: Σπύρος Λαπατσιώρας, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη