Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και νέοι σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις

Η έκθεση των παιδιών και των νέων, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, στη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (διαδίκτυο, ψηφιακά παιχνίδια, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κλπ.) δημιουργεί νέες προκλήσεις για την επιστήμη και την κοινωνία. Ορισμένοι ερευνητές εστιάζουν στους κινδύνους χρησιμοποίησης αυτών των τεχνολογιών (όπως στον εθισμό, κλπ.), ενώ κάποιοι άλλοι στις νέες δυνατότητες των νέων και των παιδιών να εκφράσουν και μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να αρθρώσουν λόγο για τα προβλήματα τα οποία βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ